Ris Kids

IKC De Bollenstreek

IKC De Bollenstreek is een multifunctionele brede school die naast het speciaal onderwijs van de Don Boscoschool ook onderdak biedt aan Jeugdzorg, een BSO en sportzalen.