Ris Kids

IKC De Bollenstreek

IKC De Bollenstreek is een multifunctionele brede school die naast speciaal onderwijs ook onderdak biedt aan Jeugdzorg, een BSO en sportzalen.