Ris Kids

Werkwijze

RIS heeft veel expertise op het gebied van participatie, ontwerp, aanbesteding en uitvoering.
Wij kunnen je ondersteunen in het hele proces, van planvorming tot feestelijke opening. Je vindt hier informatie over de werkzaamheden die wij kunnen verzorgen. Omdat ieder project maatwerk is, adviseren we je graag.

11222305 965683446785510 7533126567707106794 N

Enthousiasmeren

RIS maakt alle ontwerpen voor de buitenruimte op maat. Dat begint met goed luisteren naar de gebruikers – jong en oud – , beheerders en omwonenden. Wat zijn hun dromen, wensen, zorgen? Participatie is daarom altijd onderdeel van een project. In iedere opdracht kijken we wat de beste vorm is. Een maquette bouwen met de leerlingenraad? Een werkatelier met de buurt? Het kan allemaal. Zo krijgt het project enthousiaste fans!

Participatie houdt wat RIS betreft niet op na de start van een project. We adviseren onze opdrachtgevers om alle betrokkenen gedurende het hele proces te betrekken. We dragen hier graag aan bij, bijvoorbeeld door het verzorgen van presentaties en inloopmiddagen

Wp 20160411 14 08 08 Pro

Creëren

RIS start de ontwerpfase met een analyse van de buitenruimte. We onderzoeken de uitgangspunten en randvoorwaarden van het terrein. Samen met het programma van wensen uit de participatie vormt de analyse het vertrekpunt voor het ontwerp.

In het voorlopig ontwerp schetsen we de sfeer, de loop van de paden, concrete (speel)objecten, speelaanleidingen en beplantingszones. We leggen dit vast in een inspiratieboek met referentiebeelden en impressies.

Dan volgt het definitief ontwerp: een zeer gedetailleerde presentatietekening met een uitgebreide legenda. Hierbij komt een werktekening voor de aannemer en hovenier. Op verzoek maken we ook een kostenraming.

Geen ontwerp zonder beplantingsplan! Fris lentegroen, planten die bloeien en vrucht dragen, bomen in herfstkleuren: de wisseling van seizoenen verbindt jong en oud met de natuur en geeft ritme aan ons leven. Ieder beplantingsplan dat we maken is uniek, uitgebreid en zeer doordacht.

Img 7927

Realiseren

Met de werktekening, het inspiratieboek en het beplantingsplan kan de opdrachtgever de uitvoering aanbesteden. Als je dat wilt, kan RIS ook de aanbesteding voor je verzorgen. We zijn onafhankelijk van aannemers en hoveniers en hebben dus geen andere belangen dan het waarborgen van de kwaliteit van het werk.

Op basis van de door ons aangeleverde stukken kan de opdrachtgever subsidies aanvragen en fondsen aanschrijven. Deze werkzaamheden behoren niet tot het dienstenpakket van RIS.

Vaak verzorgt RIS ook de begeleiding van de aanleg van de buitenruimte. We bespreken de visie en alle details van het ontwerp met de aannemer en hovenier. Ook veiligheidsnormen en wet- en regelgeving voor speeltoestellen komen aan bod. We maken afspraken over planning, controles, logistiek, de wijze van communiceren en eventueel meerwerk. Tijdens de aanleg houden we toezicht op locatie.


En dan is het zover: jullie nieuwe groene buitenruimte is klaar voor gebruik. Tijd voor een feestelijke opening!