Ris Kids

De Groene Hoek

Om kinderen meer bewust te maken van de kringloop van het water, hebben we op het schoolplein van de Groene Hoek een infiltratieput prominent op het plein geplaatst. Het water loopt via blauwe bestrating hiernaar toe.
Veel tegels hebben plaatsgemaakt voor groen. De verharding die er nog is, is van het riool afgekoppeld. Een groen-blauw schoolplein, goed voor mens en klimaat!