Ris Kids

Groen v Prinsterer

Bij de Groen van Prinstererschool hebben we twee groenblauwe schoolpleinen gerealiseerd. 'Blauw?' vraag je je misschien af? Ja, want onder de tegels kan maar liefst 80 kuub regenwater van het schooldak én van het plein worden opgeslagen. Hiermee ontlasten we het riool, en het regenwater zakt na de bui rustig in de grond. Een groenblauw schoolplein is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de wijk om in de toekomst droge voeten te houden!