Ris Kids

Van Embdenstraat

Bij kinderopvang Plukkebol worden de kinderen gestimuleerd om buiten op onderzoek uit te gaan. De tuin aan de Van Embdenstraat daagt kinderen uit om te bewegen, te bouwen, te onderzoeken en te fantaseren. En dat is te zien, want de kinderen raken niet uitgespeeld.